Handledning och konsultation

Jag har handlett verksamheter inom autismområdet sedan 2007. De flesta grupper bokar handledning terminsvis, men det går också att boka enstaka handledningstillfällen. Vanligast är att man bokar mig för handledning när man vill ha stöd i olika utmanande situationer som uppstår runt klienter. De flesta grupper brukar ha behov av att vi växlar mellan ärende-, metod- och processhandledning.

Ärendehandledning, Fokus på att förstå varför olika utmanande situationer uppstår för klienten och vad som utlöser dem. Var överstiger situationens krav klientens förmåga att hantera den? Först när man har en gemensam bild av detta i personalgruppen brukar man kunna hitta ett gemensamt fungerande förhållningssätt i hur utmanande situationer kan förebyggas och hanteras i stunden.

Metodhandledning, Fokus på hur man kan implementera olika kommunikationstekniker och verktyg inom bland annat tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande samt hur man kan utforma individuellt anpassade hjälpmedel och strategier runt klienten. Här kan även kortare utbildningsinslag förekomma.

Processhandledning, Fokus på vilka tankar och känslor utmanande situationer väcker och på hur kan man hantera och förhålla sig till dessa tankar och känslor.

Priser: Kontakta mig för prisförslag.

KONSULTATION

Konsultation/rådgivning erbjuder jag både till verksamheter och föräldrar till personer med autism. Allt från enkel rådgivning till praktisk hjälp i att utforma en autismvänlig miljö i verksamheten eller hemmavardagen.

Priser: Kontakta mig för prisförslag.