Om Anna

anna s_MG_3042

Värdegrund

All handledning, utbildning och konsultation grundar sig på ett autonomistödjande perspektiv och en stark respekt för den enskilde klienten. 

Utbildning

Jag är beteendevetare och handledare med fördjupning inom neuropsykiatri och grundutbildad psykoterapeut i KBT.

Arbetssätt

I handledningen görs ofta en kartläggning av varför problemskapande situationer uppstår, vad som utlöser dem, och hur de kan förebyggas och mötas i stunden. Här finns också utrymme för att diskutera metoder och arbetssätt där små utbildningsinslag kan ingå, samt för att lyfta de tankar och känslor som väcks i en själv och/eller i gruppen i olika utmanande arbetssituationer. 

Erfarenhet

Jag har arbetat med barn, ungdomar och vuxna med autism och närliggande funktionsnedsättningar sedan 1989. Jag har praktisk arbetserfarenhet från boende, daglig verksamhet, övergångsboende, behandlingshem och korttidsverksamhet.

Jag har också tidigare arbetat inom Autism- och Aspergerförbundet som projektledare för Projekt Empowerment, handledare och ombudsman för vuxna samt i ett flertal utvecklingsprojekt kring målgruppen. Jag arbetar sedan många år tillbaka med handledning och utbildning på heltid. 2014 vann jag Autism och Aspergerförbundets utmärkelse ”Årets pusselbit” för mitt arbete med utveckling av pedagogiskt material som sprider autismspecifik kompetens.