Handledning, utbildning och konsultation

Handledning

De flesta handledningsgrupper jag arbetat med har behov av en kombination av nedanstående handledningsmetoder:

Ärendehandledning, där vi tillsammans strävar efter att förstå vad som utlöser svårhanterliga situationer för klienten. Först när man förstår varför de uppstår och har en gemensam bild av detta i personalgruppen brukar man kunna hitta ett gemensamt fungerande förhållningssätt.

Metodhandledning, handlar om att förstå och lära mer om olika pedagogiska metoder. Det kan exempelvis vara handledning i hur man kan använda sig av olika kommunikationsverktyg och hur man kan utforma individuellt anpassade hjälpmedel.

Processhandledning, där syftet framförallt är att skapa en gemensam förståelse för hur man kan hantera komplicerade situationer i arbetsgruppen. Vilka tankar och känslor väcker de och hur kan man hantera och förhålla sig till dessa tankar och känslor? Här medvetandegör vi också arbetsgruppens värdegrund, arbetsmetod och förhållningssätt.

Supervision, handlar om att förmedla kunskap till gruppen, framförallt autismspecifik kunskap. Helt enkelt handlar det om vissa utbildningsinslag i handledningen.

Priser: 1400 kr/timme, ex. moms

Utbildning

Halvdag (2,5 timmar): Här går jag igenom vilka svårigheter funktionsnedsättningen kan leda till i vardagen. Jag utgår alltid från praktiska och vardagsnära exempel. Utbildningen ger förståelse för svårigheter som funktonsnedsättningen kan leda till i vardagen och verktyg i hur man kan bemöta, anpassa och kompensera för dessa svårigheter.

Heldag (5 timmar): Utöver innehållet i halvdagsutbildningen tar jag även upp information om många olika pedagogiska metoder som till exempel Kat-kittet, sociala berättelser och förhållningssätt i kommunikation och bemötande.

Publik:  Jag har sedan många år tillbaka utbildat på bland annat universitetsutbildning om Autism, inom stora utbildningssatsningar/föreläsningsserier, utbildningsprojekt och Folkhögskoleutbildningar. Jag har också arbetat med att utbilda kollegiala handledare inom LSS- verksamheter och skola. Bland mina uppdragsgivare finns även många kommuner, landsting och privata aktörer. Utöver detta har jag exempelvis utbildat bl.a. Barnombudsmannen med medarbetare, i riksdagen, samt medverkat i barnprogram i tv, radioprogram och poddar. Jag utbildar regelbundet genom flera olika utbildningsföretag och är medarbetare inom Pedagogiskt Perspektiv, och har utbildat allt från 4 till 1900 personer samtidigt.

Priser:

Halvdag: 16.000 kr, ex. moms

Heldag: 24.000 kr, ex. moms

Vid uppdragsutbildning ansvarar arrangören för att boka lokal samt lämplig utrustning. Vid utbildning och handledning utanför Stockholm tillkommer resekostnad samt reseersättning med 200 kr/timme ex. moms. Vid heldagsföreläsning utanför Stockholm tillkommer även kostnad för övernattning.

Konsultation

Konsultation/rådgivning erbjuder jag till verksamheter och föräldrar till personer med autism och närliggande funktionsnedsättningar. Allt från enkel rådgivning till praktisk hjälp i att utforma en autismvänlig miljö i verksamheten. Här hjälper jag er att göra en kartläggning av problemskapande situationer och att hitta lösningar på dem.

Priser: Kontakta mig för prisförslag.