Handledning, utbildning och konsultation

Vårterminen 2021 bedrivs handledning/konsultation samt utbildning via Zoom med anledning av Covid 19.

Jag har handlett verksamheter inom autismområdet sedan 2007. De flesta grupper bokar handledning terminsvis, men det går också att boka enstaka handledningstillfällen. Vanligast är att man bokar mig för handledning när man vill ha stöd i olika utmanande situationer som uppstår runt klienter. De flesta grupper brukar ha behov av att vi växlar mellan ärende-, metod- och processhandledning.

Ärendehandledning, Fokus på att förstå varför olika utmanande situationer uppstår för klienten och vad som utlöser dem. Var överstiger situationens krav klientens förmåga att hantera den? Först när man har en gemensam bild av detta i personalgruppen brukar man kunna hitta ett gemensamt fungerande förhållningssätt i hur utmanande situationer kan förebyggas och hanteras i stunden.

Metodhandledning, Fokus på hur man kan implementera olika kommunikationstekniker och verktyg inom bland annat tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande samt hur man kan utforma individuellt anpassade hjälpmedel och strategier runt klienten. Här kan även kortare utbildningsinslag förekomma.

Processhandledning, Fokus på vilka tankar och känslor utmanande situationer väcker och på hur kan man hantera och förhålla sig till dessa tankar och känslor.

Information om Zoom-handledning

Priser: Kontakta mig för prisförslag.

UTBILDNING

Halvdag (2,5 timmar): Här går jag igenom vilka utmaningar funktionsnedsättningen kan leda till i vardagen. Jag utgår alltid från praktiska och vardagsnära exempel. Utbildningen ger förståelse för utmaningar som funktionsnedsättningen kan leda till i vardagen och verktyg i hur man kan bemöta, anpassa och kompensera för dessa.

Heldag (5 timmar): Utöver innehållet i halvdagsutbildningen tar jag även upp information om många olika pedagogiska metoder som till exempel tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande, Motiverande samtal (MI), Kat-kittet, sociala berättelser och tekniker och förhållningssätt i kommunikation och bemötande.

Målgrupp:  Jag har sedan många år tillbaka utbildat på bland annat universitetsutbildningar om Autism, Specialpedagogiska institutionen, inom många stora utbildningssatsningar/föreläsningsserier, utbildningsprojekt, stödpedagogutbildningar och Folkhögskoleutbildningar.

Jag har också arbetat med att utbilda kollegiala handledare inom LSS – verksamheter och skola. Bland mina uppdragsgivare finns kommuner, stadsdelar, regioner och privata aktörer. Utöver detta har jag exempelvis utbildat bl.a. Barnombudsmannen med medarbetare, olika utskott i riksdagen, samt medverkat i barnprogram i tv, radioprogram och poddar. Jag utbildar regelbundet genom flera olika utbildningsföretag och är medarbetare inom Pedagogiskt Perspektiv, och har utbildat allt från 4 till 1900 personer samtidigt.

Priser: Kontakta mig för prisförslag.

Vid uppdragsutbildning ansvarar arrangören för att boka lokal samt lämplig utrustning. Vid utbildning och handledning utanför Stockholm tillkommer resekostnad samt reseersättning med 200 kr/timme ex. moms. Vid heldagsföreläsning utanför Stockholm tillkommer även kostnad för övernattning.

KONSULTATION

Konsultation/rådgivning erbjuder jag både till verksamheter och föräldrar till personer med autism. Allt från enkel rådgivning till praktisk hjälp i att utforma en autismvänlig miljö i verksamheten eller hemmavardagen.

Priser: Kontakta mig för prisförslag.