Om Anna

anna s_MG_3042

Värdegrund

Min värdegrund vilar på ett starkt Empowermentperspektiv. All handledning, utbildning och konsultation tar sin grund i en stark respekt för den enskilde klienten. Jag har ett pedagogiskt perspektiv och kompletterar det med kognitiv beteendeterapi.

Utbildning

Jag är beteendevetare och handledare med fördjupning inom neuropsykiatri och grundutbildad psykoterapeut i KBT.

Arbetssätt

Mitt arbetssätt bygger på att göra en grundläggande kartläggning av problemskapande situationer och finna hjälpmedel, strukturer, stöd och strategier som förebygger stress och problemskapande beteenden – för att underlätta vardagen.

Erfarenhet

Jag har arbetat med barn, ungdomar och vuxna med autism och närliggande funktionsnedsättningar sedan 1989. Jag har praktisk arbetserfarenhet från boende, daglig verksamhet, övergångsboende, behandlingshem och korttidsverksamhet. Jag har också tidigare arbetat inom Autism- och Aspergerförbundet som projektledare för Projekt Empowerment, handledare och ombudsman för vuxna. Jag arbetar sedan flera år tillbaka med handledning och utbildning på heltid. 2014 vann jag Autism och Aspergerförbundets utmärkelse ”Årets pusselbit” för mitt arbete med att sprida autismspecifik kompetens.