Böcker

Kommer 27/8 2018

IMG_0132

AUTISM OCH ADHD I SKOLAN

 Autism och ADHD i skolan

En praktisk handbok för alla inom skolans värld. Beställs via Adlibris, Bokus, cdon.com eller direkt genom bokförlaget Natur och Kultur.

Motiverande samtal vid autism och adhd

Motiverande samtal vid autism och ADHD, bokomslag

 Liria Ortiz & Anna Sjölund

En bok som ger förståelse, redskap och konkreta exempel för hur verktyg från motiverande samtal (MI) kan integreras med tydliggörande pedagogik och visuella samtalsverktyg.

Beställs via bl.a. Adlibris, Bokus och CDON.com

Studiehandledning till boken Motiverande samtal vid autism och adhd (PDF)

Förskolekompassen

Förskolekompassen, bokomslag

Anna Sjölund & Lena W Henrikson

Ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter barn som har svårt att navigera i förskolan.

Beställs via bl.a. Gothia Fortbildning, Adlibris, Bokus och CDON.com

Checklistor till Förskolekompassen (PDF)

Skolkompassen

Skolkompassen, bokomslag

Anna Sjölund & Lena W Henrikson

Ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter elever som har svårt att navigera i skolan.

Beställs via bl.a. Gothia Fortbildning, Adlibris, Bokus och CDON.com

Checklistor till Skolkompassen (PDF)

vardagskompassen

Vardagskompassen, bokomslag

Anna Sjölund & Lena W Henrikson

Ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter barn som har svårt att navigera i vardagen.

Beställs via bl.a. Gothia Fortbildning, Adlibris, Bokus och CDON.com

Checklistor till Vardagskompassen (PDF)

kartläggning och validering vid aspergers syndrom

validering logo

Anna Sjölund, Gunnel Norrö och Lena Gladh

Ett arbetsmarknadsförberedande material som kan laddas ned gratis via länken nedan.

Länk

Boendestödsboken

Layout 1
Anna Sjölund & Susanne Bejerot
Ett praktiskt verktyg för personal som arbetar med vuxna personer med autismspektrumtillstånd. Den kopplar de teoretiska kunskaperna till praktiska strategier. Boken ska ses som en vägledning.
Beställ Boendestödsboken (autism.se)

Engelsk version av Boendestödsboken (PDF)

Vardagsstöd

Vardagsstöd, bokomslag
Anna Sjölund
Boken är utarbetad för att vuxna med högfungerande autism/Aspergers syndrom ska kunna få det stöd i vardagen som motsvarar deras behov och önskemål. Den är tänkt att användas vid till exempel pedagogisk planering, genomförandeplaner och biståndsbedömning.
Beställ Vardagsstöd (pedagogisktperspektiv.se)