Böcker

Få familjen att funka – tydliggörande pedagogik i vardagen

En praktisk handbok för alla föräldrar. Beställs via Adlibris eller Bokus.

Tydliggörande pedagogik i förskolan

En praktisk handbok för alla inom förskolans värld. Beställs via Adlibris eller Bokus, 

Autism och ADHD i skolan

 Autism och ADHD i skolan

En praktisk handbok för alla inom skolans värld. Beställs via Adlibris eller Bokus.

Autism och ADHD i gymnasiet

En praktisk handbok för alla inom gymnasiet. Beställs via Adlibris eller Bokus.

Autism och ADHD i fritidshemmet

En praktisk handbok för alla inom fritidshemmets värld. Beställs via Adlibris eller Bokus.

Funkarna

Ett autonomistödjande kommunikationsstöd för barn och alla som möter barn i sin vardag och/eller sitt yrke. Läs mer och beställ på funkarna.se.

Hantera Utvärdera Förändra

IMG_0132

Om lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Beställs via Lågaffektiva bokhandeln, Adlibris eller Bokus.

Motiverande samtal vid autism och adhd

Motiverande samtal vid autism och ADHD, bokomslag

 Liria Ortiz & Anna Sjölund

En bok som ger förståelse, redskap och konkreta exempel för hur verktyg från motiverande samtal (MI) kan integreras med tydliggörande pedagogik och visuella samtalsverktyg.

Beställs via bl.a. Adlibris eller Bokus.

Studiehandledning till boken Motiverande samtal vid autism och adhd (PDF)

Förskolekompassen

Förskolekompassen, bokomslag

Anna Sjölund & Lena W Henrikson

Ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter barn som har svårt att navigera i förskolan.

Beställs via Adlibris eller Bokus.

Checklistor till Förskolekompassen (PDF)

Skolkompassen

Skolkompassen, bokomslag

Anna Sjölund & Lena W Henrikson

Ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter elever som har svårt att navigera i skolan.

Beställs via Adlibris eller Bokus.

Checklistor till Skolkompassen (PDF)

Vardagskompassen

Vardagskompassen, bokomslag

Anna Sjölund & Lena W Henrikson

Ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter barn som har svårt att navigera i vardagen.

Beställs via Adlibris eller Bokus.

Checklistor till Vardagskompassen (PDF)

Boendestödsboken

Layout 1
Anna Sjölund & Susanne Bejerot
Ett praktiskt verktyg för personal som arbetar med vuxna personer med autismspektrumtillstånd. Den kopplar de teoretiska kunskaperna till praktiska strategier. Boken ska ses som en vägledning.
Beställ Boendestödsboken (autism.se)

Engelsk version av Boendestödsboken (PDF)

Vardagsstöd 1 & 2Böckerna är utarbetade för att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska kunna få det stöd i vardagen som motsvarar deras behov och önskemål på det sätt de behöver det utformat.

Med Vardagsstöd 1 kartlägger man vad man behöver stöd med, och med Vardagsstöd 2 kartlägger man hur man behöver stödet.
Beställs via Adlibris, Bokus eller via pedagogisktperspektiv.se

Kartläggning och validering vid Aspergers syndrom

validering logo

Anna Sjölund, Gunnel Norrö och Lena Gladh

Ett arbetsmarknadsförberedande material som kan laddas ned gratis via länken nedan.

Länk